Shipping Company Groningen on LinkedInShipping Company Groningen on TwitterShipping Company Groningen on Facebook

Financiele zaken

Met een veelvoud aan financiële transacties in verschillende valuta is het creëren van een solide overzicht van groot belang. Dergelijke overzichten dienen namelijk als basis voor het weergeven en inschatten van kasstromen alsmede het opstellen van een liquiditeitsplanning. 

Onze financiële  medewerkers houden zich onder andere bezig met het verwerken en betalen van facturen, het controleren en boeken van de gerealiseerde vrachtinkomsten en het in kaart brengen van de  financieringslasten. Door een helder financieel overzicht en goede communicatie heeft de afdeling Accounting ook in de crisisperiode een goede band onderhouden met alle partijen waarmee wij financiële transacties aan zijn gegaan ten behoeve van de vloot.

De afdeling controlling is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging, daartoe behoren onder andere maandelijkse rapporten, kwartaalcijfers, het opstellen van de jaarrekeningen.

De controller houdt toezicht op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten en adviseert het (financieel) management van de organisatie. Account & Controle maken gezamenlijk deel uit van de afdeling Finance. Ten gevolge van een hoge mate van synergie tussen Accounting en Controlling zijn wij in staat om op ieder willekeurig moment actuele financiele informatie aan te leveren en zo tijdig mogelijke problemen te identificeren.