Shipping Company Groningen on LinkedInShipping Company Groningen on TwitterShipping Company Groningen on Facebook

Technische zaken

Goed gepland, efficiënt en betaalbaar onderhoud: met deze uitgangspunten moet ervoor worden gezorgd dat de technische staat van de schepen dusdanig is dat deze zo beperkt mogelijk off-hire zijn. Daarbij is het van groot belang dat er een goede communicatie is tussen het schip en de walorganisatie. 

De bemanning van ieder schip wordt ondersteund door een technical superintendent, die bekend is met de ins en outs van het betreffende schip. De superintendent is 24/7 bereikbaar om de bemanning terzijde te staan met adviesen  ziet toe op een juiste planning van het noodzakelijke onderhoud.Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het Shipping Company Groningen Support Team, dat afreist naar de schepen om de bemanning te assisteren bij groot onderhoud aan de motoriek. 

Bij de uitvoering van hun taken wordt de superintendent ondersteund door een geavanceerd digitaal managementsysteem (GLSM) waarmee zij de (toekomstige) vraag naar geplande onderhoud van de schepen kunnen volgen en tijdig op die behoefte aan onderhoud kunnen anticiperen. Wij zijn druk doende om GLSM te implementeren op alle schepen die onder ons management vallen.